แปลภาษาเกาหลีในปัจจุบันภาษาเกาหลีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในตลาดเอเชียเป็นอย่างมาก ในรูปแบบของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจด้านความบันเทิง และอื่นๆ ทำให้งานแปลภาษาเกาหลีเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสื่อสาร การประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสื่อบันเทิง ภาษาเกาหลีมักจะเข้ามาในรูปแบบของ เพลง บทภาพยนต์ บทสัมภาษณ์ การ์ตูน ข่าวสารต่างๆ เป็นต้น การแปลงานภาษาเกาหลีนั้น จะเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและความสนุกสนานของนักแปล เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความบันเทิง

เราได้ทำการคัดเลือกทีมงานนักแปลภาษาเกาหลีที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านงานแปล มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ นอกจากนี้ ทีมงานนักแปลที่เราคัดสรรนั้นจะมีความชื่นชอบในงานแปลภาษาเกาหลีโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับงานแปลที่มีคุณภาพและใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างครบถ้วน

บริการของเรา

 • ภาษาเกาหลี – ภาษาไทย
 • ภาษาไทย – ภาษาเกาหลี
 • ภาษาเกาหลี – ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี

เหตุผลที่ลูกค้าไว้วางใจในการบริการของเรา

 • เราเน้นคุณภาพของงานแปลเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีการตรวจสอบงานอย่างละเอียดก่อนการส่งมอบงานทุกครั้ง ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ ถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์
 • เรามีทีมงานนักแปลและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีความรู้ความเข้าใจ เชี่ยวชาญในการแปลโดยเฉพาะ และมีประสบการณ์ในด้านงานแปลมาเป็นเวลานาน
 • เราสามารถส่งมอบงานให้ลูกค้า ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการได้
 • อัตราค่าบริการที่คุ้มค่า ราคาสมเหตุสมผลต่อคุณภาพงานที่ลูกค้าจะได้รับ


อัตราค่าบริการ
ภาษาเกาหลี – ภาษาไทย
500 บาท
ภาษาไทย – ภาษาเกาหลี
550 บาท
ภาษาเกาหลี – ภาษาอังกฤษ
650 บาท
ภาษาอังกฤษ – ภาษาเกาหลี
650 บาท

ขั้นตอนการใช้บริการ แปลภาษาเกาหลี กับเรา

 • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ smdtranslation@hotmail.com แล้วโทรศัพท์คอนเฟิร์มที่ 092-410-8800 หรือ 02-1216020
 • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน
 • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน
 • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
 • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์หรือส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้า ตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที
Contact Us